Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
dr Anetta Gajda

konsultacje wtorek 8.45-9.45 tydzień A, 10.30-11.30 tydzień B, p. 3.84 portret anetta.gajda@uni.lodz.pl

Badania naukowe:

Anetta Gajda, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim, pracownik Katedry Historii Języka Polskiego UŁ.

Jest autorką monografii Piękno Papieskiego Słowa (o stylu encyklik Jana Pawła II) oraz artykułów naukowych poświęconych dyskursowi naukowemu i popularnonaukowemu, różnym gatunkom mowy, dziejom języka polskiego, stylistyce współczesnej i historycznej, stylowi religijnemu oraz semantyce.

Prowadzi zajęcia i wykłady z zakresu językoznawstwa, historii języka, stylistyki, a także retoryki (na Wydziale Prawa UŁ) i teorii komunikacji masowej (w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ). Prowadziła także wykłady z dziedziny retoryki klasycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i Łowiczu.

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się historia języka polskiego, tekstologia lingwistyczna, genologia, teoria dyskursu, retoryka, teoria komunikacji społecznej, semantyka i stylistyka.

Obecnie przygotowuje rozprawę o dyskursie popularnonaukowym przełomu XIX i XX wieku.

Wybrane publikacje:


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl