Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

Konsultacje: poniedziałek 10.00 - 11.45, p. 3.84
portret a.lenartowicz.zagrodna@gmail.com

Zainteresowania naukowe dr Anny Lenartowicz-Zagrodnej, która jest uczennicą prof. Danuty Bieńkowskiej, łączą się z ukończonymi przez nią kierunkami studiów (filologia polska i klasyczna) i obejmują zagadnienia z obszarów językoznawstwa polonistycznego, nauk klasycznych, translatoryki oraz edytorstwa. Jej działalność naukowa obejmuje:

 • polszczyznę historyczną (w tym polszczyznę biblijną i przekładową oraz stylistykę historyczną, zwłaszcza pierwszej połowy XVI wieku);
 • translatorykę łacińską (dokonywane z języka łacińskiego przekłady zarówno teksów antycznych, jak i staropolskich);
 • edycje tekstów staropolskich (wydania Księgi Syracha w przekładzie Piotra Poznańczyka oraz Księgi Eklezjastesa Hieronima Spiczyńskiego z Wielunia).
 • Wybrane publikacje:


  Katedra Historii Języka Polskiego
  Uniwersytetu Łódzkiego

  ul. Pomorska 171/173
  Łódź
  e-mail: khjp.ul@interia.pl