Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
dr Anna Tomecka-Mirek

konsultacje piatek godz. 12.30-13.30 p. 306b

Badania naukowe:

Działalność naukowa dr Tomeckej-Mirek dotyczy przede wszystkim onomastyki (zw tym zwłaszcza antroponimii historycznej) oraz historii języka polskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą z dziedziny genologii lingwistycznej: o kształtowaniu się gatunku porady.

Wybrane publikacje:


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl