Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Magdalena Pietrzak

portret Konsultacje: wtorek 13.30 - 15.00
p. 3.82 magdalena.pietrzak.mp@gmail.com

Badania naukowe:

Prace badawcze dr hab. Magdaleny Pietrzak dotyczą przede wszystkim problematyki związanej ze stylem językowym tekstów artystycznych (zwłaszcza prozy historycznej H. Sienkiewicza), zagadnień tekstologicznych oraz genologii lingwistycznej, głównie zaś gatunków prasowych w ujęciu historycznym. W zakresie zainteresowań mieszczą się ponadto zagadnienia związane z komunikacją społeczną.

Od 1997 r. związana jestem z Katedrą Historii Języka Polskiego UŁ, najpierw jako słuchaczka studiów doktoranckich, a następnie jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta.

Po obronie pracy doktorskiej pt. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta. Promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Cybulski.

W lutym 2014 r. uzyskałam tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego.

Wybrane publikacje:


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl