Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Bibliografia prac językoznawczych łódzkiego środowiska polonistycznego

Uniwersytet Łódzki

Literatura i źródła


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl