Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Danuta Bieńkowska

Konsultacje: czwartek, 11.30-13.15

p. 306b

Badania naukowe:

Naukowym dorobkiem prof. Danuty Bieńkowskiej są przede wszystkim publikacje, w liczbie około 80, w tym pięć książek. Szereg artykułów oraz opracowań monograficznych jest rezultatem analiz i interpretacji warstwy językowej i stylistycznej polskich przekładów Pisma Świętego oraz innych tekstów religijnych. Jej główne osiągnięcia z tego zakresu to monografie o stylu przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka oraz o polskim stylu biblijnym. Była też konsultantem filologicznym przy wydaniu Biblii Jakuba Wujka w opracowaniu ks. Prof. J. Frankowskiego, Warszawa 1999.

Ponadto prof. Bieńkowska prowadzi wieloletnie badania języka mówionego mieszkańców miast Polski centralnej (Łodzi, Radomska, Łęczycy). Wzięła udział w przygotowaniu dwóch tomów Wyboru tekstów polszczyzny mówionej mieszkańców Łodzi i woj. łódzkiego, Łódź 1989, 1993, a ostatnio we współautorstwie z E. Umińską-Tytoń wydała Słownik dwudziestowiecznej Łodzi.
Jest też autorką opracowań stylu językowego i stylizacji językowej w beletrystyce (m.in. Władysława St. Reymonta), a także zagadnień onomastycznych i historycznojęzykowych, szczególnie języka doby średniopolskiej (w. XVI-XVIII).

Wybrane publikacje:


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl