Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Profil naukowy katedry

Pracownicy Katedry skupiają swoje zainteresowania badawcze przede wszystkim wokół problemów stylistycznych i gramatycznych polszczyzny przekładowej XIV-XVI wieku. Przedmiotem badań są zwłaszcza średniowieczne i renesansowe translacje Psałterza (floriańska, puławska, krakowska), Nowego Testamentu (przekład Jakuba Wujka), modlitewniki (Modlitwy Wacława) i inne staropolskie teksty religijne. Najważniejsze publikacje to:

Drugi zakres badawczy to język polski XVI-XX wieku, w tym historia słownictwa i słowotwórstwa, semantyka i pragmalingwistyka historyczna (etykieta językowa i szerzej obyczaje językowe), stylistyka (analizy polszczyzny potocznej XVIII i XIX w., stylu urzędowego XVII w., stylu Sienkiewicza, stylu Jana Pawła II) oraz genologia lingwistyczna. Najważniejsze publikacje:

Trzeci zakres to język Łodzi, w tym polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i mniejszych miast regionu łódzkiego. Najważniejsze publikacje:

Ponadto przedmiotem zainteresowań jest nauka o komunikacji językowej i onomastyka, szczególnie regionu Polski środkowej. Najważniejsze publikacje:


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl