Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacje

Publikacje językoznawcze łódzkiego środowiska polonistycznego

zob.

Prace językoznawcze

Główne tematy badań:

Problemy stylistyczne i gramatyczne polszczyzny przekładowej XIV-XVI wieku

Pragmatyka językowa, onomastyka, historia słownictwa i słowotwórstwa oraz odmian stylowych języka polskiego XVI-XX w.

Język Łodzi


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl