Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Proponowana tematyka seminariów magisterskich

prof. dr hab. Marek Cybulski


Katedra Historii Języka Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173
Łódź
e-mail: khjp.ul@interia.pl